Statistical website of Sri Lanka

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

Department of Census and Statistics

Statistical Data Sheet

Statistical Data Sheet

Year Sinhala Tamil English
2022 සිංහල தமிழ் English
2021 සිංහල தமிழ் English
2020 සිංහල தமிழ் English