Statistical website of Sri Lanka

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

Department of Census and Statistics

Statistical Data Sheet

Statistical Data Sheet - 2020

Year Sinhala Tamil English
2020 සිංහල தமிழ் English