Statistical website of Sri Lanka

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

Department of Census and Statistics

Video Gallery

Videos by Department of Census and Statistics

Introduction
CAPI - Video 1
CAPI - Video 2
CAPI - Video 3
CAPI - Video 4
CAPI - Video 5
CAPI - Video 6
CAPI - Video 7
CAPI - Video 8